نوشته شده توسط رضا در |
 
لطفا ديدگاه ونظرات خودرا  اعلام فرمایید ؟
****************


نوشته شده توسط رضا در |

نوشته شده توسط رضا در |
 

 

 

   هر اصولگرايي به دليل رشد علم و تجربه بشري، بايد اصلاح طلب باشد
نوشته شده توسط رضا در |
                                                                                             ای وطنم ای سُنقرِم ، دیارِم                                                                                       ای سَنو تُرپاغو مَنِم مَزارِم  


یا مهدی ادرکنی

  

نوشته شده توسط رضا در |
 

               

                    

آفتاب کرمانشاه: اسامی و آمار غیر رسمی نامزدهای انصرافی، تایید و رد صلاحیت، عدم احراز در استان کرمانشاه به تفکیک حوزه انتخابیه قابل دسترس است.


 

استان: کرمانشاهحوزه:اسلام‌آباد غرب،‌دالاهو
ردیفنامنام خانواگینتیجه
1حیدرآتش‌پیکررد
2قدرتاحمدیانرد
3مسلمامینیرد
4صادقباقر آبادیرد
5تورجبدریعدم احراز
6تیموربستیرد
7رضابیگ رضاییعدم احراز
8علیپرناعدم احراز
9فریبرزپرنارد
10سیامندپویا منشرد
11حسنپیرکرمیتایید
12علیرضاتدرورد
13عباسجلیلیانانصراف
14علیجیلیانتایید
15اکبرجوهریتایید
16سهام‌الدینچراغیرد
17شبنمحیرانیرد
18فلیچرخانیتایید
19عبدالرضارستمی گیلانتایید
20بهمنرضاییرد
21احدرضاییرد
22نورالدینزارعیتایید
23مهردادزمانیرد
24سید مظفرسیدیرد
25علی صفرشریفیتایید
26علیصابر یتایید
27موسیصادقیرد
28محمدصیدمحمدی زورابرد
29محمدطاهریرد
30بهرامفتحیعدم احراز
31امیرفرخیتایید
32حشمت‌الهفلاحت پیشهتایید
33قاسمقاسمیرد
34محسنقنبریرد
35حمیدرضامحمدیرد
36همتمحمدیرد
37بهزادمرادیرد
38سعدالهمرادیرد
39فرشادمرادیانرد
40شهریارمصطفاییتایید
41نصرت‌الهمهدی‌زادهتایید
42نادرنادریرد
43علینظریرد
44سیروسنوراییرد
45مصطفینوروزیعدم احراز
46محسننوریتایید
47علی‌یاورکرمیرد
48فرهادکریمیرد

 

استان: کرمانشاهحوزه: پاوه، جوانرود ، ثلاث باباجانی، روانسر، دهستان‌های سرقلعه
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
1مراداسماعیلیعدم احراز
2انوربکامیریتایید
3سید فتح‌الهحسینیرد
4لیلاحسینیرد
5سالارخرمیانصراف
6مجیددرویش زادهرد
7سعدالهده چراغیرد
8نریمانرحمانی تبارتایید
9محمد تقیرستمیتایید
10محمد علیرضاییرد
11عزیزساسلیعدم احراز
12سید نوزادسلیمانیتایید
13بهزادصدریتایید
14عرفانصفریعدم احراز
15علیعلی ویسیرد
16محمد رئوفقادریرد
17جمالکاریرد
18جبارگوهریرد
19مهحی‌الدینمحمدخانیانصراف
20حسنمحمدیرد
21محمد عزیزمحمدیرد
22مصطفیمحمدیرد
23نظیفمحمدیتایید
24جبارمحمودیرد
25مصطفیمحمودیانصراف
26علیمرادیانصراف
27کیومرثمرادیرد
28 نعمت‌الهمنوچهریرد
29سید صوفیمیرانیتایید
30شادمانمیرصاحبانصراف
31امیدنادر یانصراف
32شهابنادر یتایید
33سالمنادری صفترد
34هیواویسیرد
35نورالدینیوسفیرد
36بهرامکرمی‌خواهعدم احراز
37نوریکریمیتایید

 

استان: کرمانشاهحوزه: کرمانشاه
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
1مهرداداحمدی‌فررد
2فرشاداسکندریرد
3علیرضاالماسوندیرد
4فیروزامجدیانرد
5افشارامیریعدم احراز
6حسنامیریتایید
7عبدالحمیدامیریتایید
8جهانبخشامینیرد
9یزدانایرمانعدم احراز
10ایوبایمانیرد
11سید محمداکبریرد
12قاسمبابایی تباررد
13لعبت الساداتباقری موسویرد
14محمدرضابنی‌بیاترد
15حسینپارسارد
16موسیپرنیانرد
17بشیرپرویزیرد
18جمشیدپرویزیرد
19قامتپرویزیرد
20شهریارپگاهرد
21هدایتتاری کلاشکرانرد
22شهابتجریرد
23محمد حسینترکمنانصراف
24محمد وحیدثمریرد
25سید قاسمجاسمیتایید
26مریمجعفری عظیمیرد
27حمیدچاوشیرد
28رسولچقامیرزاییرد
29بهزادحاتم‌زادهرد
30آرشحاصلیرد
31عزیزعلیحسن‌پوررد
32فتح‌الهحقانیرد
33محمدرضاحقیقیرد
34حیدرحیدریرد
35محمدحیدریرد
36سید سعیدحیدری طیبرد
37ایرجخدایار شهسواریرد
38فرزادخسرویرد
39بهروزخسروی آدینه وندتایید
40پریچهردارابی‌رد
41امیررضادسترنجرد
42سهرابدل‌انگیزانرد
43حجت‌الهدمیادرد
44اردشیرذوالفقاریرد
45هوشنگرحمتیرد
46محمدرزتایید
47علی‌ اشرفرشیدی اقدمرد
48ارسلانرضاییرد
49ولیرضایی دولت‌آباد یرد
50محمد علیزرندیرد
51محسنژالهرد
52ایوبسلیمانیعدم احراز
53حامدشاهینیرد
54عزیزالهشکربیگیعدم احراز
55بیژنشکربگیتایید
56رحمانصابری زارعرد
57مجتبیصفاییرد
58احمدصفریرد
59محمد جوادصیدیرد
60علیططریرد
61عباسعباسیرد
62عباسعباسیرد
63شهرامعبدالرحیمیرد
64پرویزعزیزیرد
65حسنعزیزیرد
66سیمینعزیزی فررد
67عزالدینعلیدوستیرد
68فرهادفتاحیعدم احراز
69جمالفتح‌الهیرد
70حمیدرضافرهادیتایید
71وهابفرهمندعدم احراز
72حسینقنبریعدم احراز
73خدابخشکرمیرد
74فاطمهکرمیعدم احراز
75محمدکرمی رادتایید
76محمودکرمی رادتایید
77محمد حسنکریمیرد
78حمیدکریمی تباررد
79جهانبخشکریمی موموندیتایید
80راحلهکلانتریرد
81کیوانلطفیرد
82مجتبیمحبیرد
83سیعد رضامحسن‌زادهرد
84اسکندرمحمدیرد
85سمیهمحمدیرد
86شرارهمحمدیرد
87ستارمحمدی رزینیعدم احراز
88علیرضامحمدی محمدرد
89سیمهمحمودیرد
90اکبرمرادیرد
91علیمرادیرد
92محسنمرادیرد
93ناصرمرادی بیلهوییتایید
94صغریمردانی مرجانیرد
95علیمریدیرد
96عبدالرضامصریتایید
97کامرانملکیرد
98مرتضیموحدی نیا (میان دربندی)تایید
99راحله الساداتموسوی اجاقرد
100سید مجتبیموسوی اجاقرد
101ایرجناصریرد
102علینامداریرد
103زهرانجفی وفارد
104گوهرنظری بولانیرد
105نادرنوروزیرد
106کامراننوریرد
107طاهرهاشمیرد
108مجیدهاشمیرد
109 محمد سعیدهمتیرد
110محمدرضاوسطیرد
111نسترنوکیلیرد
112بهزادویژه‌ئیانصراف
113حسینویسیرد
114آرشیوسفی پوررد
115محمدکاظمیتایید
116حاجی‌علیکریمی زندی باقلهتایید

 

استان: کرمانشاهحوزه: سنقر
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
1عقیلاجاقتایید
2فریدوناحمدیانعدم احراز
3موسیاعظمیتایید
4بهمنالیاسیرد
5کیومرثامجدیانرد
6علی‌احمدباوند پورانصراف
7سمیهبنی‌عامریانرد
8وحیدبنی عامریانعدم احراز
9هادیپرویزیرد
10علی‌اکبرهاک‌زادهتایید
11سید جوادحسینی کیاتایید
12علیرضاخادمیتایید
13حسینخوش‌اقبالرد
14آرشدیده‌وررد
15علیرضارستمیرد
16علیرضوانیتایید
17غلامسلطانیعدم احراز
18احدصمدیتایید
19مصطفیعباسیرد
20مهدیعمادی انورتایید
21محمدعمادی رستگارتایید
22رسولعمادی وفاتایید
23صمدفداییرد
24فرامرزفرمانیعدم احراز
25فریبرزفرهادیانصراف
26مرتضیفعلیرد
27علیقربانیتایید
28فرهادغیاثوند قشلاق شیرازیرد
29محمد ابراهیممحبیتایید
30براتعلیمحمدی‌فررد
31رضانجفیانعدم احراز
32پروینهمتیعدم احراز
33علی اصغرهمتیتایید
34ولی الهواعظیرد
35امین‌الهیاوریعدم احراز
36محمدرضایاوریرد
37علیکلوندعدم احراز

 

استان:کرمانشاهحوزه: قصر شیرین، سرپل ذهاب، گیلان غرب
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
1علیامین بیگیرد
2شاهینباباییانصراف
3فردینبخشندهتایید
4همتبیگ مرادیرد
5لطف‌الهپرندینرد
6رسولپروینرد
7یوسفپروینتایید
8افشارپیران تباررد
9فرهادتجریتایید
10بهرامتیموریرد
11سید حشمت‌الهجاسمیرد
12الماسجمشیدیرد
13محمد حسینجهانگیریرد
14یوسفجوانمیری فررد
15ستارحاتم‌پورتایید
16خیدانحاتمی خیبریرد
17نادرحسن‌پوررد
18فتح‌الهحسینیرد
19شهریارحیدریرد
20علی اشرفحیدریتایید
21مظفرحیدریرد
22نصرت‌الهرستمیانرد
23نادرزارعیانصراف
24فاطمهزرینیعدم احراز
25مهردادسهامیرد
26صابرشریفیرد
27منصورشفاعتی پورعدم احراز
28علیصحراییعدم احراز
29امیرعبدی‌پورتایید
30ستارعزیزیرد
31صیداحمدعزیزیرد
32مجتبیعزیزیرد
33علیعیسی پور زنگنهرد
34لقمانقنبریرد
35محمد رسولمحنت‌فررد

 

استان:  کرمانشاهحوزه: کنگاور، صحنه، هرسین
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
1امیراحمدیرد
2محسناحمدیرد
3وحیداحمدیتایید
4کیومرثامیرخانیعدم احراز
5علیبدریتایید
6غلامرضابراتی یمینانصراف
7محمدجمشیدیعدم احراز
8اسماعیلحجتی مطلقرد
9محمد تقیحسن‌زادهعدم احراز
10عبدالهحقیرد
11محمد حسینخزائیعدم احراز
12حجتدهنویتایید
13علیرضاییتایید
14حسنسلیمانیتایید
15محمدسلیمانیرد
16عبدالحسینشورچهتایید
17قدرتفرخی‌فررد
18میثمممی‌زادهتایید
19علیمولایی ایل‌ذولهتایید
20ملک تاجناصریرد
21مرضیهنظری نیارد
22منصوریاری کامرانیرد

 منبع: فارس

نوشته شده توسط رضا در |

صلاحیت 77 درصد کاندیداهای انتخابات مجلس در استان کرمانشاه رد شده است

در یک مقایسه آماری می توان گفت صلاحیت 77 درصد کاندیداهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سطح حوزه های انتخابیه استان کرمانشاه توسط هیات نظارت بر انتخابات رد شده است زیرا از بین 281 کاندیدا صلاحیت 217 نفر از آنان تایید نشده است .


بر همین اساس از بین 217 کاندیدای رد صلاحیت شده در استان کرمانشاه 24 درصد مربوط به کاندیداهای جریان اصلاح طلب . 21 درصد مربوط به کاندیداهای جریان اصولگرا و 55 درصد مربوط به کاندیداهای مستقل بوده است .
همچنین از میان 64 کاندیدای تایید صلاحیت شده در سراسر استان سهم اصلاح طلبان صفر درصد . سهم اصولگرایان 59 درصد و سهم مستقل ها 41 درصد بوده است و بر این اساس می توان گفت صلاحیت حتی یک کاندیدای اصلاح طلب در سراسر استان کرمانشاه مورد تایید قرار نگرفته است .
نوشته شده توسط رضا در |
                                          

رهبر معظم انقلاب اسلامی همزمان با ایام ولادت حضرت عیسی علیه‌السلام در منزل خانواده‌ شهدای مسیحی حضور یافتند.

نوشته شده توسط رضا در |

اسامی شهرداران کرمانشاه از زمان ساخت بلدیه تاکنون ۷۴ شهردار داشته. ۰۱ حسن شقاقی ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ شهردار بلدیه ۰۲ محمد خان امیر شوکت ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ کفیل بلدیه ۰۳ ابوالفتح میرزا ۱۳۰۱ ۱۳۰۴ رئیس بلدیه ۰۴ علی فتوحی ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ رئیس بلدیه ۰۵ اسداله خان فزونی ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ شهردار
 آفتاب کرمانشاه
نوشته شده توسط رضا در |

اسامی نهایی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه سنقر وکلیایی

ثبت نام کنندگان حوزه انتخابیه شهرستان سنقروکلیایی به شرح زیر می باشند : 1. بهمن الیاسی 2. جواد حسینی 3. علی کلوند 4. مهدی عمادی انور 5. صمد فدایی 6. آرش دیده ور 7. غلام سلطانی 8. محمد رستگار 9. فرهاد غیاثوند 10. رضا نجفیان 11. علیرضا خادمیان 12. علی اکبر خاکزاد 13. سمیه بنی عامریان
 آفتاب کرمانشاه
نوشته شده توسط رضا در |

آفتاب كرمانشاه: براساس اخبار رسيده به اين سامانه خبري اسامی نهایی داوطلبینی که در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابيه استان کرمانشاه ثبت‌نام کردند به شرح ذيل مي باشد:

- حسن ممدوحی

- علیرضا مستشاری

- سیدامیرمحمدی پور

- محمدحجتی تبار

- ربیع اله کمری

-  پوریا پگاه

-  یحیی بارگاهی

- مصطفی ملکی

- مصطفی نوروزی

- محمود محمدی عراقی

-  علی شهر بابکی نصیری

-  علی غلامی
 
-  سلمان باهنر

-  محمد اشرفی اصفهانی
 
-  ذکراله احمدی

-  حسین حجت

- امان نریمانی

نوشته شده توسط رضا در |

آفتاب کرمانشاه: حمید رسایی نماینده مردم تهران و نایب رئیس اول کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مطلبی را با عنوان «دادگاه تجدیدنظر ادعای اشرفی‌اصفهانی رئیس هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری درباره تخلف رسایی را رد کرد» در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

متن این مطلب به شرح ذیل است:

دادگاه تجدیدنظر ادعای اشرفی‌اصفهانی رئیس هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری درباره تخلف رسایی را رد کرد و حکم به تبرئه نماینده مردم تهران داد.

دادگاه شکایت رسایی از اشرفی‌اصفهانی به دلیل افترا و نشر اکاذیب توسط وی به زودی برگزار می‌شود.

به دنبال صدور یک رأی غیرکارشناسی و کاملاً با اغراض سیاسی برای محکومیت 5 سال انفصال از خدمت رسایی توسط هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری و صدور حکم تبرئه و منع تعقیب برای رسایی، هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری که تلاش‌های خود را بی‌ثمر می‌دید، نسبت به رأی صادره اعتراض کرد اما مجدداً در دادگاه تجدیدنظر، رأی برائت صادره تأیید و شکایت ناوارد دانسته شد.

اشرفی‌اصفهانی از آذرماه سال گذشته طی چند مصاحبه با سایت خبرآنلاین و روزنامه‌های شرق و اعتماد و ...، ادعا کرده بود که رأی صادره توسط هیأت تخلفات نهاد ریاست‌جمهوری برای موضوعی که مربوط به دوره مدیریت رسایی در ارشاد قم (10 سال قبل) است، رسایی را که منتقد دولت است، ردّ صلاحیت خواهد کرد.

لازم به ذکر است که علاوه بر صدور این رأی، حمید رسایی با شکایت دیوان عدالت اداری و ارائه مستندات حکم صادره را نقض کرده بود. رسایی همچنین در بهمن ماه سال قبل اعلام کرده بود که ترکیب فعلی هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری در دولت یازدهم به دلیل عدم رعایت ضوابط قانونی، غیرقانونی است و کلیه احکام صادره آن طی 2 سال گذشته باطل است.

به دنبال این ادعای رسایی، سازمان بازرسی به بررسی موضوع پرداخت و نهایتاً ماه گذشته به صورت رسمی طی نامه‌ شماره 134981 به تاریخ 14/ مهر/ 94 به نوبخت رئیس هیأت عالی تخلفات اداری اعلام شد که اعضای هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری از جمله اشرفی‌اصفهانی، بدون رعایت بند 3 این قانون منصوب شده‌اند و ضمن لزوم تجدیدنظر در این انتصاب، همه احکام صادره آ‌نها غیرقانونی است.

در همین راستا حمید رسایی به دلیل نشر اکاذیب، توهین و افترا توسط اشرفی‌اصفهانی از وی شکایت کرد. به دنبال این خبر، اشرفی‌اصفهانی در نمایشگاه مطبوعات طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا ادعا کرده بود : «اینکه رسایی بخواهد شکایت کند مسئله خنده‌داری است. ما علیه آقای رسایی شکایت کرده‌ایم و با جدیت آن را دنبال و پیگیری خواهیم کرد و در زمان مناسب پاسخ این اقدامات را نیز خواهیم داد. به وقت لازم معلوم می‌شود که این پرونده و ابعاد آن دامن چه کسانی را خواهد گرفت.» حالا دادگاه تجدیدنظر ادعای هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری را رد و رسایی را تبرئه کرده است اما پای اشرفی‌اصفهانی بابت ادعاهای کذب و افتراهایی که به نماینده تهران زده، گیر است. دادگاه محاکمه اشرفی‌‌اصفهانی بزودی برگزار می‌شود.

نوشته شده توسط رضا در |

اولین لیست انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه شامل چهره های مختلفی از هر سه جریان سیاسی اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدالگرا مشتمل بر ۱۳ عضو حزب اعتدال و توسعه، ۲۰ نفر از معتدلین اصلاح طلب، ۱۰ نفر از معتدلین اصولگرا و ۳۵ چهره مستقل معتدل است.


به گزارش پایگاه خبری سفیر، با نزدیک شدن به ایام ثبت نام از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، رایزنی‌ها و تلاش‌ها برای دعوت از چهره‌های مختلف برای حضور در انتخابات از سوی احزاب و گروه‌ها شدت گرفته است و در این بین ارکان احزاب مختلف در حال ارائه لیست‌های پیشنهادی خود به شورای مرکزی حزب متبوعشان هستند.

به دنبال انتشار برخی اخبار درباره تهیه لیستی از کاندیداهای احتمالی از سوی سازمان جوانان و دانشجویان حزب اعتدال و توسعه، خبرنگار سفیر توانست از منبعی نزدیک به این حزب٬ به فهرستی مشتمل بر حدود ۸۰ نفر از کسانی که سازمان جوانان حزب اعتدال و توسعه برای رایزنی و دعوت به کاندیداتوری تهیه کرده است دست یابد.

البته مشخص نیست که آیا این فهرست به تایید نهایی شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه برسد یا خیر.

اعضای این لیست بدین شرح است:


الف- اعضای حزب اعتدال و توسعه
۱. دکتر فاطمه هاشمی رفسنجانی/ عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه و رئیس بنیاد امور بیماری های خاص از ۱۳۷۵
۲. دکتر سید حسین موسویان/ عضو هیآت مؤسس حزب اعتدال و توسعه و مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران در سال های ۸۲ تا ۸۴
۳. دکتر مرتضی محمدخان/ عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه، وزیر اسبق اقتصاد و دارایی و رئیس کل اسبق گمرک ایران
۴. دکتر زهرا پیشگاهی فرد/ عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه، نماینده اسبق اصفهان در مجلس شورای اسلامی و استاد تمام جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
۵. مهندس حسین محلوجی/ عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه، وزیر اسبق معادن و فلزات، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی
۶. دکتر محمود محمدی/ عضو دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه، سفیر سابق ایران در الجزایر
۷. دکتر مسعود شفیعی/ عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه، رئیس سازمان جوانان و دانشجویان حزب اعتدال و توسعه و قائم مقام سازمان نقشه برداری کشور
۸. غلامعلی دهقان/ عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه، سخنگوی دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه، عضو شورای عالی ارزشیابی هنرمندان کشور
۹. دکتر اسماعیل شجاعی/ عضو دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه
۱۰. دکتر صلاح الدین دلشاد/ عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه ، فوق تخصص جراحی اطفال
۱۱. دکتر خسرو رحمانی/ عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۱۲. دکتر محمد دهستانی/ عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه، متخصص جراحی عمومی
۱۳. دکتر پروین داداندیش/ دکترای علوم سیاسی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد غرب تهران

ب- چهره های اصلاح طلب
۱. دکتر محمدرضا عارف
۲. حجت الاسلام سید عبدالواحد موسوی لاری
۳. سید حسین مرعشی
۴. غلامحسین کرباسچی
۵. دکتر محمدعلی نجفی
۶. مهندس محسن هاشمی رفسنجانی
۷. الیاس حضرتی
۸. دکتر محمد ستاری فر
۹. مهندس حبیب الله بیطرف
۱۰. علیرضا محجوب
۱۱. حجت الاسلام رسول منتجب نیا
۱۲. دکتر مصطفی کواکبیان
۱۳. حجت الاسلام مرتضی اشراقی
۱۴. یدالله طاهرنژاد
۱۵. فاطمه راکعی
۱۶. اشرف بروجردی
۱۷. حجت الاسلام مصطفی درایتی
۱۸. سید صادق خرازی
۱۹. سید شهاب الدین طباطبایی
۲۰. دکتر محمد جواد حق شناس

ج- چهره های اصولگرا
۱. حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری
۲. دکتر علی لاریجانی (در صورت نامزدی از تهران)
۳. دکتر علی مطهری
۴. حجت الاسلام سید محمدحسن ابوترابی فرد
۵. حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی شیرازی
۶. حجت الاسلام سید رضا اکرمی
۷. دکتر حمیدرضا کاتوزیان
۸. سردار حسین علایی
۹. حجت الاسلام علی عسگری
۱۰. دکتر امیر محبیان

د- چهره های مستقل معتدل
۱. آیت الله سید مصطفی محقق داماد
۲. حجت الاسلام سید محمود دعایی
۳. دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی
۴. دکتر سید کمال خرازی
۵. دکتر مجید قاسمی
۶. دکتر رضا فرجی دانا
۷. دکتر عیسی کلانتری
۸. دکتر حمیدرضا برادران شرکاء
۹. دکتر عبدالله جاسبی
۱۰. دکتر سید طه هاشمی
۱۱. دکتر رسول جعفریان
۱۲. مهدی فیروزان
۱۳. افشین علاء
۱۴. سید مهدی شجاعی 
۱۵. حجت الاسلام ناصر نقویان
۱۶. حجت الاسلام محمدرضا زائری
۱۷. دکتر سید مؤید علویان
۱۸. دکتر جواد اژه ای
۱۹. غلامعلی رجایی
۲۰. دکتر رضا اردکانیان
۲۱. دکتر محمود گلزاری
۲۲. سید شمس الدین خارقانی
۲۳. دکتر گودرز افتخار جهرمی
۲۴. حجت الاسلام اسماعیل شوشتری
۲۵. هوشنگ پوربابایی
۲۶. دکتر محمد دادکان
۲۷. دکتر بیژن ذوالفقار نسب
۲۸. سید مصطفی هاشمی طبا
۲۹. دکتر رضا قراخانلو
۳۰. دکتر محمود عزیزی (هنرمند سینما)
۳۱. محمد مهدی عسگرپور
۳۲. محمدمهدی حیدریان
۳۳. خشایار اعتمادی
۳۴. سید شهاب الدین حسینی (هنرمند)
۳۵. حجت الاسلام مسیح مهاجری
نوشته شده توسط رضا در |
 

تفاهم برجام معقول بود اما افتخاری هم ندارد/اظهارات رئیس جمهور خلاف واقع و توهین به دستگاه قضا بود/ چرا به جای همدلی حاشیه ایجاد می کنند؟

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر این که برجام افتخار ملی است، گفت: در این تفاهم چیزهای بسیاری داده ایم و چیزهای بسیاری هم تحصیل کرده ایم. در مجموع به نظر می رسد تفاهم قابل قبولی است اما با وجود امتیازات بسیاری که داده ایم، چه افتخاری وجود دارد؟

خبرگزاری فارس: تفاهم برجام معقول بود اما افتخاری هم ندارد/اظهارات رئیس جمهور خلاف واقع و توهین به دستگاه قضا بود/ چرا به جای همدلی حاشیه ایجاد می کنند؟
                                                                             


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رضا در |

خدایا بارپروردگارا  پناه میبرم از شر عمر وعاص های زمان که قصد بهم زدن  معادلات سیاسی حقیر را دارند و همانند روز روشن همه چیز را انکار میکنند انگار نه انگار خدایی امام زمانی وفاطمه زهرایی  (س)وجود دارد ؟!  سیه روی شود هرکه در او غش باشد    اینجانب   باز، شرمند ساز مغلطه گران شدم/..عمر کوتاه و چرخ روزگار گردون،باز تکرار تاریخ و قضاوتی زودهنگام و گاه روسیاهی اما دریغ از زره ای پند و عبرت و اعترافی... ...... روز گذشته که پاسخگو نبوده ام چرا که درمعیت عده ای از دوستان همشهری جهت عیادت به آقای محمدی که در بیمارستان رجایی شهر کرج بستری هستند وساعت وقت اداری یوم جاری که مطالب گذشته را رصد میکردم متاسفانه بعضی از آقایان عجولانه قضاوت نموده اند .....؟.واما عزیزان برای استحضار عرض میکنم بنده یکبار در دوره هشتم مجلس بنا به دعوت عده ای از سرورانم در شهرستان سنقر ثبت نام نمودم که در ابتداتوسط شهرستان ردصلاحیت شدم  وقتی برای اعتراض به هیئت نظارت استان رفتم  اعلام فرمودند که چون رییس ستاد بنده هوشنگ خان امجدی بوده وجمال راجی هم شمارا حمایت میکند یکی از دلایل میباشد که بعد از توضیحات بنده وارائه مدارک ومستندات هیئت نظارت استان مارا مورد محبت خود قرار دادند وبا تعدادی از دوستان عازم سنقر شدیم وحتی در گردنه مله ماس توسط خانواده های بهرامی از روستای احمد آباد دینور  و.........چندراس گوسفند ذبح نمودند .متاسفانه در ابتدای ورود به شهر سنقر دوستی بنام آقا علیمراد به بنده زنگ زدند وفرمودند هم تبریک میگوییم  بخاطر تاییدیه صلاحیت وهم تسلیت  که گفتم تسلیت چرا فرمودند هوشنگ خان به رحمت خدا رفته اند ........وبنده هم به احترام همه بزرگان به فرمانداری سنقر رفتم وبا یاداشتی که تقدیم جناب جعفری فرماندار وقت نمودم عطایش را به لقایش بخشیدم .....واکنون هم بعنوان مشاور مدیر عامل ورییس امور مجلس مخابرات ایران در خدمت عزیزان هستم  وچنانچه ورودنمایم به انتخابات هم.گرایشات سیاسی  وهمچنین مطالبی در خصوص پیشبرد واهداف آینده شهر ودیارم بادید کارشناسی  بموقع اعلام خواهم نمود بازهم ازهمه عزیزانی که در سایت سهیل سنقر درعرض کمتر از دوماه با 18%به بنده لطف داشته اند  تقدیر وتشکر دارم   *والعاقبه للمتقین .احمدعلی امجدیان سنقری *

نوشته شده توسط رضا در |
 
فرماندار سنقر در آستانه 13 آبان اعلام کرد:
سهیل سنقر : علیرضا ایزدی گفت : روز 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز روزی است که ملت ایران نشان دادند استکبار جهانی نمی تواند خللی در اراده و عزم آنها در پاسداری از آرمان های امام خمینی ایجاد نماید.
سهیل سنقر گزارش می دهد؛
سهیل سنقر : یکی از مهمترین پروژه های اصلی شهرستان سنقروکلیایی بحث تصفیه آب شرب شهرستان و آبرسانی به روستاهاست که معضل حاد بی آبی در بعضی از روستاها سلامت روستائیان را تهدید می کند و مشکل آب شرب شهر سنقر تا پایان سال 95 برطرف خواهد شد.
حجت الاسلام بنی عامری :
سهیل سنقر : مدیر حوزه علمیه امام خمینی شهرستان سنقروکلیایی گفت : حکم اعدام آیت الله نمر حکم نابودی آل سعود را درپی خواهد داشت.
با حضور با شکوه مردم سنقر برگزار شد؛
سهیل سنقر : با حضور با شکوه مردم مراسم تشییع پیکر مطهر پاسدار شهید مدافع حرم شهید ابوذر امجدیان صبح روز شنبه 9 آبان در شهرستان سنقروکلیایی برگزار شد.
فرزند سردار شهید اسمعلی فرهنگیان؛
سهیل سنقر : هادی فرهنگیان به مناسبت شهادت پاسدار اسلام ابوذر امجدیان اولین شهید مدافع حرم در شهرستان سنقروکلیایی گفت : مستکبران جهان بدانند فرهنگ شهادت در ملت ایران نهادینه شده است.
فرمانده اسبق سپاه شهرستان سنقر:
سهیل سنقر : سرهنگ محمد رستگار به مناسبت شهادت پاسدار اسلام ابوذر امجدیان اولین شهید مدافع حرم در شهرستان سنقروکلیایی گفت :شهادت شهید ابوذر امجدیان روحیه ایثار و شهادت را در استان بویژه شهرستان سنقر زنده کرد.
گزارش تصویری؛
سهیل سنقر : مراسم وداع با پیکر اولین شهید مدافع حرم شهرستان سنقروکلیایی شهید ابوذر امجدیان صبح روز شنبه با حضور پرشور مردم ،خانواده های شهدا،جانبازان،ایثارگران ،مسئولان و فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی در شهر سنقر برگزار شد.
شهید ابوذر امجدیان؛
سهیل سنقر : پیکر شهید «ابوذر امجدیان» اولین شهید مدافع حرم شهرستان سنقر صبح امروز شنبه 9 آبان ماه با حضور سردار عظیمی فرمانده قرارگاه نجف و جمع کثیری از مردم، خانواده شهدا، مسئولین و فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی در شهرستان سنقرو کلیایی تشییع شد.
شکوه وداع مردم سنقر با شهید ابوذر امجدیان؛
سهیل سنقر : صبح امروز پیکر نخستین شهید مدافع حرم شهرستان سنقروکلیایی شهید ابوذر امجدیان با حضور کم نظیر مردم، خانواده شهدا، مسئولین و فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی در شهرستان سنقرو کلیایی تشییع شد.
مشاور مدیر عامل و رییس امور مجلس مخابرات ایران:
سهیل سنقر : احمدعلی امجدیان سنقری به مناسبت شهادت پاسدار اسلام ابوذر امجدیان اولین شهید مدافع حرم در شهرستان سنقروکلیایی گفت : روحیه شهادت طلبی مرم ایران موجب هراس مستکبرین جهان است.
نوشته شده توسط رضا در |
 


آفتاب کرمانشاه:  پیکر شهید مدافع حرم با حضور گسترده مردم سنقر و کلیایی در این شهرستان تشییع شد.

 مراسم تشییع پیکر شهید ابوذر امجدیان شهید مدافع حرم پیش از ظهر امروز شنبه با حضور گسترده مردم، مسئولان، خانواده معظم شهدا و مقامات نظامی و انتظامی با شکوه خاصی در شهرستان سنقر و کلیایی برگزار شد.

مردم ولایتمدار سنقر با حضور گسترده خود بار دیگر دفاع و پشتیبانی خود را از ارزش های شهدا و آرمان های انقلاب اسلامی نشان داده و بر ادامه راه شهیدان تاکید کردند.

مراسم تشییع پیکر این شهید از محل سپاه ناحیه سنقر آغاز و پس از طی مسافتی به صحن حرم امامزاده احمد سنقر انتقال داده شد.

حاضران در مراسم با سردادن شعارهای «لبیک یا حسین»، «کلنا عباسک یا زینب» و «هیهات من الذله» بر دفاع از حرم اهل بیت (ع) و ادامه راه سرور و سالار شهیدان عالم تاکید کردند.

پیکر شهید امجدیان پس از تشییع به منظور خاکسپاری به روستای سهنله زادگاهش انتقال داده شد تا در آنجا به خاک سپرده شود.  

نوشته شده توسط رضا در |

به نقل از سایت آفتاب كرمانشاه:   http://www.aftabksh.ir/fa/index.aspxابوذر امجدیان از دلاورمردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع از حرم حضرت زینب (س) در سوریه به شهادت رسید.

شهید امجدیان از شیرمردان برومند شهرستان سنقروکلیایی است که در ایام تاسوعا و عاشورا در نبرد مستشاری با تکفیری‌ها شهید شد.

استان کرمانشاه تاکنون سه شهید مدافع حرم را تقدیم انقلاب کرده و شهید امجدیان چهارمین شهید مدافع حرم از این استان است.

پیش از این شهیدان والامقام مهدی نوروزی، صادق یاری و قارلقی در دفاع از حرم آل‌الله در عراق به شهادت رسیدند.

رئیس کانون وکلای استانهای کرمانشاه و ایلام انتخاب شد

ابوذر امجدیان چهارمین شهید کرمانشاهی مدافع حرم در سوریه به شهادت رسید

پیام تسلیت مهندس امجدیان به مناسبت شهادت مدافع حرم حضرت زينب(س)

دست‌اندرکاران امور اجرایی و نظارتی از اعلام‌نظر درمورد نامزدهای انتخاباتی منع شدند +اسامي

مردم به خودروسازان بی‌اعتماد شده‌اند

ترکیب کمیسیون بازرسی انتخابات مجلس مشخص شد

مخالفت نمایندگان با پرداخت هزینه از سوی کاندیداهای مجلس به شهرداری‌ها برای تبلیغات شهری

نوشته شده توسط رضا در |

کدام طیف فکری و یا سیاسی شهرستان سنقروکلیایی در انتخابات 94 مجلس شانس بیشتری دارند؟  به نقل از http://www.soheilesonghor.ir/
اصلاح طلبان
42%
اصول گرایان
43%
اعتدال گرایان
9%
نامزدهای مستقل
6%
تمام آرا: 472
نوشته شده توسط رضا در |

براساس آخرین نظر سنجی میدانی سایت آبادگران جوان از وضعیت کاندیداهای احتمالی در 6 حوزه انتخابیه استان کرمانشاه تا امروز نتایج بدست آمده عبارت است از :                         


حوزه انتخابیه کرمانشاه : دکتر جهانبخش امینی ، دکتر عبدالرضا مصری ، اسکندر محمدی ، دکتر عباسعلی الهیاری ، دکتر محمد حیدری ، مجتبی صفایی ، کامران ملکی ،  محمدرضا شعبانی  ، سعید حیدری طیب ،  ودکتر فرشته حشمتیان 

حوزه انتخابیه اسلام آبادغرب : دکتر حشمت الله فلاحت پیشه ، دکتر نادر نادری ، علی جلیلیان

حوزه انتخابیه قصرشیرین : فرهاد تجری ، صید احمد عزیزی ، فتح الله حسینی

حوزه انتخابیه اورامانات : مصطفی محمدی ، شهاب نادری ، نظیف محمدی        

حوزه انتخابیه کنگاور : حسن سلیمانی ، وحید احمدی ، علی رضایی

حوزه سنقر و کلیایی :  دکتر ولی الله واعظی .مهندس احمدعلی امجدیان سنقری وصمد فدایی ، بهمن الیاسی و دکتر  ابراهیم محبی                                  
                                

نوشته شده توسط رضا در |

سپاه و بسیج
21% (34 رای)
فرمانداری
20% (33 رای)
بخشداری
1% (1 رای)
امور اقتصادي و دارايي
1% (1 رای)
اداره ورزش و جوانان
2% (3 رای)
آموزش و پرورش
5% (8 رای)
اداره راه شهرسازی
1% (2 رای)
اداره برق
2% (4 رای)
اداره گاز
1% (1 رای)
جهاد کشاورزی
6% (9 رای)
شهرداری
0% (0 رای)
شوراهای اسلامی
0% (0 رای)
جمعیت هلال احمر
0% (0 رای)
ثبت احوال
1% (1 رای)
مرکز بهداشت و درمان
1% (1 رای)
تبليغات اسلامي
0% (0 رای)
بنياد شهيد
7% (12 رای)
کميته امداد امام خميني (ره)
9% (15 رای)
مخابرات
1% (1 رای)
نيروي انتظامي
2% (3 رای)
بنياد مسکن
1% (2 رای)
فرهنگ و ارشاد اسلامي
2% (3 رای)
ثبت اسناد و املاک
1% (1 رای)
بهزيستي
1% (1 رای)
اداره پست
1% (1 رای)
صنعت، معدن تجارت
0% (0 رای)
آب و فاضلاب شهري
0% (0 رای)
آبفار
1% (1 رای)
فني و حرفه اي
1% (1 رای)
اداره آبیاری منطقه ای
1% (1 رای)
محيط زيست
1% (1 رای)
دادگستری
1% (2 رای)
دانشگاه آزاد اسلامي
0% (0 رای)
دانشگاه پیام نور
1% (2 رای)
بانكها
3% (5 رای)
تامین اجتماعی
2% (3 رای)
کتابخانه عمومي
2% (3 رای)
اوقاف و امور خیریه
4% (7 رای)
تمام آرا: 163
نوشته شده توسط رضا در |

تأثیر مصرف انگور سیاه بر بهبود کارآیی ذهن

میوه‌ای فوق‌العاده که سرطان را شیمی‌درمانی می‌کند

رابطه مصرف ادویه و طول عمر

علائو حمله قلبی

خستگی مزمن دارید؟

میوه و سبزیجات هرچه رنگی‌تر بهتر

30 درصد سرطان‌ها قابل پیشگیری است

خواص شگفت انگيز لوبياي سياه

چه میوه هایی را نباید با لبنیات خورد؟

چای تقلبی را چگونه تشخیص دهیم

عسل موم‌دار نخرید

توصیه‌های یک فوق تخصص گوارش درباره مصرف ماست

مردان تا می‌توانند گوجه‌فرنگی بخورند!

اسفناج علیه آب مروارید!

خواص درمانی بادام

زردچوبه جایگزینی برای ۵ دارو

غذاهايي براي كاهش استرس

دردهایی که با موز درمان می‌شوند

از «توالت ایرانی» استفاده نکنید؛ آرتروز زانو می‌گیرید

روماتیسم‎، بلای جان مفاصل

نوشته شده توسط رضا در |
 

   

نوشته شده توسط رضا در |

                   

زمان ثبت نام انتخابات مجلس دهم

        
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد : ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات مجلس دهم ۲۸ آذرماه تا ۴ دی‌ماه سال جاری انجام می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد : ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات مجلس دهم ۲۸ آذرماه تا ۴ دی‌ماه سال جاری انجام می‌شود.

نجا‌ت‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد دستور شروع انتخابات مجلس دهم و دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری به وسیله وزارت کشور و ثبت‌نام از داوطلبان و کاندیداها از ۲۸ آذر ماه ۹۴ تا ۴ دی ماه ۹۴ انجام می‌شود.

وی افزود: بررسی سوابق داوطلبان در مراجع ۴گانه و صلاحیت آنها از ۲۹ آذر ماه ۹۴ تا ۹ دی ماه ۹۴ (ظرف ۵ روز از هر استعلام) انجام می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین تاکید کرد : فرصت داوطلبان رد صلاحیت شده برای شکایت نیز از ۱۶ دی ماه ۹۴ تا ۱۹ دی ماه ۹۴ خواهد بود. یعنی داوطلبان رد صلاحیت‌شده و کاندیداها در این مدت زمان تعیین شده می‌توانند شکایت کنند.

ابراهیمیان همچنین گفت: فرصت رسیدگی به شکایات داوطلبان توسط شورای نگهبان ۲۰ بهمن ۹۴ تا ۲۶ بهمن ۹۴ خواهد بود همچنین داوطلبان انتخابات مجلس دهم و دوره پنجم خبرگان رهبری می‌توانند از ۲۹ بهمن ۹۴ تا ۵ اسفند ۹۴ تبلیغات انتخاباتی داشته باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی داوطلبان انتخابات مجلس دهم و طرفداران آنها ۶ اسفند ۹۴ خواهد بود.

نوشته شده توسط رضا در |

براساس اخبار رسیده به این سامانه خبری از خبرنگار افتخاری آفتاب کرمانشاه کاندیداهای مطرح حوزه انتخابیه شهرستان سنقر و کلیایی اقایان بهمن الیاسی ،احمدعلی امجدیان سنقری ، ولی اله واعظی ، صمد فدایی و حجت الاسلام والمسلمین حسینی
 آفتاب کرمانشاه
براساس اخبار رسیده به این سامانه خبری در روزهای گذشته سه لیست متفاوت از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ، طیف اصلاح طلبان استان و منصوری مدیر کل سازمان وبرخی افراد جهت تصدی پست ریاست سازمان جهاد کشاورزی
 آفتاب کرمانشاه
نوشته شده توسط رضا در |

نوشته شده توسط رضا در |
 

جزئیات تیراندازی پلیس کرمانشاه

جزئیات تیراندازی پلیس کرمانشاه

عصر کرمانشاه : سردار منوچهر امان اللهی در نشست خبری در تشریح جزییات حادثه تیراندازی در منطقه ۲۲ بهمن که طی آن یک جوان به ضرب گلوله پلیس کشته شد، گفت: متاسفانه زمانی که مامورین برای دستگیری این فرد به درب منزل او مراجعه می‌کند این فرد با آنها درگیر شده و قمه کشی
جريمه 100 هزار توماني و 10 نمره منفي براي کشف حجاب در خودرو
جريمه 100 هزار توماني و 10 نمره منفي براي کشف حجاب در خودرو
عصر کرمانشاه نايب رئيس اول کميسيون مشترک حقوقي و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي از بررسي ميزان جرايم در نظر گرفته شده براي بدحجابي در خودروها خبر
کدام استانداران و فرمانداران برکنار می‌شوند؟
کدام استانداران و فرمانداران برکنار می‌شوند؟
عصر نیوز کرمانشاه حسینعلی امیری در رابطه با بررسی کارنامه فعالیت فرمانداران و استانداران کشور از سوی وزارت کشور، اظهار
نوشته شده توسط رضا در |

معاون استاندار: استفاده از افراد غیررسمی( قراردادی و پیمانی) در پست های مدیریتی تخلف است

IMAGE

دکتر هدایت حاتمی معاون امور هماهنگی و توسعه منطقه ای استانداری کرمانشاه هفته گذشته و در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه ضمن اعلام تخلف بودن بکارگیری افراد غیررسمی در مناصب اداری، از مسوولین خواست که از بکارگیری افراد غیررسمی در پست های مدیریتی اجتناب کنند. ایشان به جمیع...

ادامه مطلب...

نوشته شده توسط رضا در |

امام جمعه اصفهان با تاکید بر این که ما با هیچ کسی سر جنگ نداریم مگر گروهی که بخواهند با ما بجنگند، گفت: سیاست ما سیاست قرآنی است و رهبر معظم انقلاب نیز بر اساس قرآن سیاست های کلی را وضع می کنند.

ادامه مطلب
نوشته شده توسط رضا در |

» واکنش سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات هاشمی‌رفسنجانی  به نقل از http://khateghermez831.ir/index.php?do=static&page=archive

نوشته شده توسط رضا در |
 
مطالب قدیمی‌تر

دریافت كد ساعت